Woningbouw Woningbouw
Gezondheidszorg Gezondheidszorg
Retail en horeca Retail en horeca
Recreatiesector Recreatiesector
Renovatie en onderhoud Renovatie en onderhoud
 
Algemene Voorwaarden DNR2005
Algemene voorwaardenUpdate 22-12-2016

Buro info

CO OUDSHOORN ARCHITECTUUR is een  veelzijdig architectenbureau.  Het bureau is momenteel werkzaam voor organisaties in de recreatiesector, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars,  en particulieren.  

Over het algemeen worden de projecten vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering begeleid, maar deelopdrachten zijn ook mogelijk. De basis voor een goed ontwerp is een helder programma van eisen, daarvoor is een intensieve communicatie met u als opdrachtgever van belang. De lijnen blijven kort waardoor er flexibel en slagvaardig kan worden gewerkt. U heeft steeds de beschikking over een vast aanspreekpunt.

De projecten kenmerken zich door een eigen architectuur ingepast in de omgeving of juist als reactie op de omgeving. Er wordt altijd gekeken naar de stedenbouwkundige en landschappelijke context. De realiteit wordt niet uit het oog verloren. Met andere woorden er wordt naar praktische, economische en duurzame oplossingen gezocht. Bij de planontwikkeling staat de mens als toekomstige gebruiker centraal. Het resultaat is een balans tussen stedenbouwkundige, architectonische, bouwtechnische, economische, milieutechnische en programmatische aspecten. 

Ondanks de kleinschaligheid behoren grotere projecten zeker tot de mogelijkheden, dit dankzij de intensieve  samenwerking met specialisten in verschillende disciplines. Zo wordt er onder andere samengewerkt met  bouwmanagers, constructeurs, bouwfysisch adviseurs. kostendeskundigen, bestekservice en bouwkundig adviseurs.

Er is gekozen voor veelzijdigheid in plaats van specialisatie. Hoewel de focus vaak wordt gericht op een bepaald aspect van de opgave, blijft het overzicht altijd behouden.  

 
woningbouw  gezondheidszorg  onderhoud en renovatie  recreatiesector  retail en horeca                                                                                                    volg ons op facebook  Co Oudshoorn Architectuur Facebook


design by dcarter                                                                                                                                                        image viewer from CSSplay